ASSOCIACIÓ

Infinits Somriures és una associació sense ànim de lucre que realitza activitas de lleure per a persones amb diversitat funconal. Per participar de les activtats no existeix un perfil concret, totes les persones són benvingudes.

L’associació Infinits Somriures neix l’any 2011 a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) per un grup de joves amb la intenció de crear un espai de lleure significatiu per a persones amb diversitat funcional, ja que en el municipi tot i tenir un ampli ventall d’entitats tant de cultura popular com esportives o d’altres àmbits, les ofertes per persones amb diversitat funcional eren molt limitades. Així mateix s’engega aquest projecte amb la intenció de donar resposta a aquest col·lectiu oferint activitats de lleure en un ambient inclusiu, on l’entitat treballa amb horitzontalitat i són les mateixes participants les que decideixen el tipus d’activitat i la frenqüència en la participació d’aquestes.

D’aquesta manera, el projecte neix arrel de l’observació d’una necessitat que es fa patent  a partir del contacte amb el col·lectiu de persones amb discapacitat. Sorgeix la necessitat d’ampliar el ventall d’oci de què disposa el col·lectiu de persones amb diversitat funcional ja que la possibilitat d’elecció en aquest àmbit és reduïda i sempre es troba en un marc molt estereotipat, tot millorant la seva situació social i la de les famílies.

La missió de l’associació és fomentar un lleure madur i representatiu que impliqui una autodeterminació per part de les persones que hi participen de manera activa, a més es treballa la individualitat des del respecte mutu i el sentiment de grup. 

Els valors que se’n deriven són: la inclusió, el respecte, la diversitat, l’acceptació de les diferències, la sensibilització, dignitat, igualtat, autodeterminació, llibertat d’elecció, accés universal, comunitat, lleure significatiu i madur, perspectiva de gènere, multiculturalitat, respecte al medi ambient i a la natura…entre d’altres. Es treballa en clau de cooperació a través de la inclusió comunitària, el treball en xarxa amb altres entitats i en coordinació amb les famílies i altres serveis relacionats amb la persona en qüestió per tal de millorar la qualitat de vida. Es crea un espai de relació on la participació no ve determinada pel diagnòstic, l’assistència de les activitats és voluntària i s’intervé des de la participació comunitària. 

 • Promocionar l’oci de les persones amb diversitat funcional.
 • Fomentar l’autonomia de les persones.
 • Sensibilitzar sobre la realitat i les necessitats de les persones amb etiquetes diagnòstiques, generant una xarxa de persones que tinguin vinculació amb aquesta realitat mitjançant la realització d’activitats d’oci significatiu.

Promocionar l’oci de les persones amb diversitat funcional:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional a través d’activitats d’oci significatives.
 • Fomentar la inclusió i normalització de les persones mitjançant activitats d’oci.
 • Promoure el teixit comunitari i social de la persona mitjançant la creació de vincles.

Fomentar l’autonomia de les persones:

 • Fomentar l’autodeterminació, que totes les persones que participin tinguin dret a manifestar la seva opinió i a ser escoltades:
 • Promoure la participació social a partir d’activitats d’oci.
 • Treballar el poder de decisió mitjançant les activitats d’oci.

Sensibilitzar sobre la realitat i les necessitats de les persones amb etiquetes diagnòstiques, generant una xarxa de persones que tinguin vinculació amb aquesta realitat mitjançant la realització d’activitats d’oci significatiu:

 • Utilitzar el voluntariat com a forma de treballar i tenir un equip de persones compromeses amb l’entitat i la seva intervenció.
 • Apostar pel compromís i implicació social, la sensibilització i visualització del col·lectiu.

La finalitat de l’entitat és fomentar la inclusió a la comunitat de les persones amb diversitat funcional a través de les activitats de lleure.

En relació a l’organització d’ Infinits Somriures, en condició d’associació, està presidida per una Assemblea de socis i sòcies, els quals prenen les decisions principals entorn a la entitat. Aquestes tenen a veure amb el funcionament de la mateixa, així com a les línies d’actuació, les pròximes activitats….

En l’assemblea participen els diferents socis i sòcies, els quals són persones amb diversitat funcional, familiars d’aquestes, monitores/ monitors o  simplement persones implicades en l’entitat o afins a ella. Amb la finalitat de dirigir l’entitat, l’Assemblea nomena uns representants, és a dir, es configura la Junta Directiva i d’aquesta es deriva la coordinació. La qual, té l’obligació de gestionar i organitzar tot ho pertanyent o relatiu a l’atenció directa i a la intervenció, d’aquesta es deriva l’equip educatiu, els destinataris i les famílies corresponents. A continuació es representa de manera gràfica en la figura.

Destacar que paral·lelament a aquesta organització, existeixen una sèrie de comissions que sorgeixen de l’assemblea i de l’equip educatiu per poder treballar en petit comitè i així ser més productius. Aquestes comissions treballen diferents temes i després en les assemblees ho posen en comú  per tal de què la resta d’integrants puguin col·laborar i estar informats.