PROTOCOL D’EMERGÈNCIA

El protocol d’emergències pretén definir quin és el procediment a seguir quan hi ha una emergència, aquesta pot ser motivada per un accident, una malaltia, un desequilibri psicològic o problemes conductuals. En aquest document es defineix una actuació consensuada però sempre és té en compte les característiques personals de cadascú.

Elaboració: Aquest protocol s’ha elaborat al maig del 2020, per l’equip educatiu.

Objectiu: L’objectiu d’aquest protocol és establir l’actuació conjunta a seguir quan hi ha una de les situacions exposades anteriorment. A més de marcar la intervenció de l’equip educatiu també té la finalitat de ser una eina per a  informar a participants i tutors sobre com es gestionaran aquestes situacions. 

Infints Somriures Protocolo Lleu